Další informace.

Obchodní podmínky

1)    Identifikace provozovatele e-shopu (dále poskytovatel)

Antonín Rožnovják

Halenkov 722

75603 Halenkov

Česká republika

IČO: 45225150

DIČ: CZ7402055848

Podrobnější kontaktní údaje a možnosti kontaktu naleznete v sekci kontakt. 

 

2)    Charakteristika zboží a povaha služeb

Vzhledem k různorodosti zboží je u každého produktu popis složení a funkce. V případě neúplnosti popisu je poskytovatel ochotný poskytnout kupujícímu doplňkové informace. 

 

3)    Ceny zboží

Každý produkt má při svém popisu definovanou cenu včetně DPH.  Ceny jsou konečné a neobsahují náklady na dopravu.

 

4)    Náklady na dopravu

Náklady na dopravu jsou závislé od vybraného způsobu dodání. Kupující si může vybrat způsob dodání:

- Doprava Českou poštou (záleží na množství, vzdálenosti dopravy, velikosti balíčku a ceníku dopravce)

POZOR pokud bude mít balíček na výšku více jak 5cm ,bude zvolen dporavce PPL

Cena za dopravu Českou poštou

    - nad 2000 CZK  nebo 80€  SK-------doprava zdarma PŘI PLATBĚ PŘEVODEM I NA SLOVENSKO.!!! 

NEVZTAHUJE SE NA POŠTOVNÍ SLUŽBY NAVÍC, TO JE DOBÍRKA A OBCHODNÍ DOBÍRKA

ZASÍLÁME I NA SLOVENSKO

DO JINÝCH ZEMÍ  EU  BUDE ZAPOČÍTÁNO PO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY POŠTOVNÉ DLE TARIFŮ ČESKÉ POŠTY DO DANÉ ZEMĚ,KTERÉ SE MĚNÍ DLE VÁHY BALÍČKU

Při koupi za VOC  ceny bude  automaticky po objednávce upraveno a započítáno celé poštovné!!!!!!!!!

- PPL   platba převodem 120kč       

- PPL Dobírkou 145kč     

- Česká pošta platba převodem 140kč    

- Česká pošta platba Dobírkou 185kč                   

- Česká pošta platba převodem Obchodní balík 185kč 

- Česká pošta Dobírka Obchodní balík 200KČ

BALÍKY VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ ( PŘI ZAKOUPENÍ NAPŘÍKLAD HNÍZDEČKA, MANTINELŮ, DUTÉHO VLÁKNA) BUDE BALÍK NAVÝŠEN NA DOPRAVU CC 120KČ - PŘI DOBÍRCE 145KČ.

 

Náklady na dopravu jsou vyčísleny při výběru způsobu platby a množství objednávaného zboží v objednávce.

Kupující bude informován o konečné ceně i s dopravou ještě před ukončením objednávky.

 

5)    Způsoby platby

Možnosti platby jsou bankovní převod a hotovost. Platbu je nutné provést před dodáním zboží ve lhůtě uvedené v platebních podmínkách určených poskytovatelem po objednání zboží kupujícím. Doba splatnosti je 20 dnů od objednání zboží.

 

6)    Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

V případě změny cen zboží se kupujícímu po řádném vyplnění objednávky výsledná částka k úhradě nemění. Pokud Vámi objednaneé zboží již nebudeme mít, budeme Vás informovat emailem, nebo telefonicky.Prodáváme na více stránkách, takže se to může stát. 

 

7)    Poučení o právu odstoupení (reklamace)

Kupující má právo zboží vrátit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí před zasláním zboží informovat poskytovatele a dodat mu číslo účtu pro vrácení částky, kterou kupující zaplatil za zboží. Poskytovatel sdělí kupujícímu adresu pro zpětné zaslání zboží. Po přijetí zboží v původním stavu (mimo obal zboží) od kupujícího provede poskytovatel do 2 pracovních dnů platbu ve prospěch účtu kupujícího. Náklady na dopravu se kupujícímu vrací pouze v případě, že chyba byla na straně prodávajícího.

Reklamace se v žádném případě nevztahuje na zboží, do kterého bylo střiženo nebo bylo jinak upravováno. Neručíme za vady způsobené nesprávným ošetřováním nebo užitím

 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 3antonio@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8)    Ochrana osobních údajů

8.1. Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 

- jméno, příjmení

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- adresu, sídlo

- IP adresa

- Webový prohlížeč

 

8.2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi zákazníkem a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Poskytovatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Poskytovatel se zavazuje získané údaje chránit technickým zabezpečením systému (definováno v interní smlouvě s provozovatelem e-shopu) jako i smluvími vztahy zajistit, aby zpracovatelé dodržovali tyto podmínky.

Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

V případe narušení zabezpečení a vniknutí třetí strany k citlivým údajům zákazníků se poskytovatel zavazuje informovat zákazníky pomocí e-mailu.

 

8.3. Zpracování osobních údajů je prováděno Antonínem Rožnovjákem, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 

- Olga Zajíčková, 756 21 Ratiboř 526, IČ 76196429, vedení účetnictví

- Přepravní společnosti za účelem doručení objednávky

- Zaměstnanci poskytovatele

 

Přístup k osobnim údajům má i provozovatel e-shopu, který poskytuje poskytovali službu údržby e-shopu i webhostingové služby.

 

Všichni zpracovatelé osobních údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost a s údaji nakládat pouze pro naplnění smluvního vztahu, komunikaci se zákazníkem nebo s autoritou (například daňový úřad).

 

8.4. Poskytoval nemá osobu tzv. pověřence. Poskytoval lze kontaktovat na emailové adrese: 3antonio@seznam.cz.

 

8.5. Práva zákazníka:

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu poskytovatele,

- žádat po poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat výmaz těchto osobních údajů. Výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy poskytovatele,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Poskytovatel je povinný splniť požadavky zákazníka do 10 dnů od poslání žádosti.

 

9)    Newsletter (odebírání novinek)

 

Odběrem novinek si může zákazník vyžádat zasílat e-maily o nových produktech na svůj e-mail.

 

Zákazník má možnost přihlásit se na odběr novinek při vyplnění objednávky nebo přes formulář na zadání e-mailu. Přes formulář nebo pomocí žádosti na e-mail poskytovatele může zrušiť tento odběr novinek.

 

10)    Další ustanovení

Další ustanovení se řídí občanským zákoníkem. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Vzhledem k jednorázovému odběru zboží a všeobecným nadřazeným podmínkám v občanském zákoníku není poskytovatel povinný informovat kupujícího o změně podmínek. 

 

Nákupy před Vánoci

Milé nakupující, jelikož je před Vánoci, dochází ke spoždění s doručováním balíčků. Ne z naší strany, ale ze strany české pošty. Proto tedy pokud chcete mít balíček co nejrychleji, písněte si ODEŠLEME OBCHODNÍM BALÍKEM, je to sice dražší (dle váhy balíku),ale určitě se Vám to vyplatí. Příplatek poté připočítáme k poštovnému. 

!!!!!!!!NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE Z DŮVODŮ OPOŽDĚNÍ POŠTY NEBEREME PROTO OHLEDY.!!!!!!!!!!!!

PATCHWORKOVÉ BALÍČKY JSOU STŘÍHÁNY CCA +-PO 30CM

Ochrana osobních údajů

 

 
736 152 465